ARTIKKELIT

 

Kaupungin tulee olla avoin ja positiivinen erilaisille ehdotuksille asuinalueiden kaavoituksiin ja kaupungin rakentamiseen liittyen. Suunnittelu tulisi tehdä yhdessä kuntalaisten kanssa ja kaupungin pitäisi kuunnella ja huomioida erilaiset näkemykset projekteista. Vastuu kaavoituksesta on kaupungilla ja suunnittelu sekä muutokset tulisi tehdä...

Toimivassa kaupungissa yritykset ovat tärkeätä osa yhteiskunta. Toimiva yritysilmapiiri ja aktiivisia yrityksiä vahvistaa kaupinkia joka siten voi tarjota parempaa palvelua kaikille. Yritykset ovat myös mukana luomassa kaupungin julkista kuvaa ja imagoa. Kaupunki ei voi kehittyä ilman paikallisia yrityksiä.

Raaseporin tulee aktiivisesti tehdä työtä sen eteen, että se pystyy houkuttelemaan alueelle lisää yrityksiä. Yritysten perustamisen kautta voidaan tarjota lisää työpaikkoja ja siten vaikuttaa positiivisesti muuttovirtauksiin, jolloin kaupungista tulee kilpailukykyisempi.

Meidän on tuotava kaupunkimme esiin mukavana asuinpaikkana, joka ylläpitää hyviä palveluja asukkailleen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että meidän on panostettava päivähoitoon, koulutukseen, vapaa-ajan harrastuksiin ja infrastruktuuriin.

Positiivinen kaupunki tarjoaa monipuolisia palveluja kuntalaisille. Kaupungin pitää osittain itse tuottaa palveluja, mutta myös auttaa ja tehdä yhteistyötä muiden palvelutuottajien kanssa, kuten yhteisöjen ja yritysten. Kaupungin täytyy säännöllisesti arvioida kuntalaisten ja yritysten tarpeita ja ylläpitää avointa keskustelua eri osapuolten...

Raaseporin tulee luoda mahdollisuuksia kaikille kunnan asukkaille urheilun harrastamiseen ja monipuolisiin tapoihin liikkua. Tämän takia kaupungin tulee ylläpitää ja parantaa alueen liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita. On jopa järkevää panostaa uusien liikuntapaikkojen, kuten ulkosalien, rakentamiseen maksuttomien ja kaikille saatavilla olevien...