Ett positivt Raseborg i utveckling

14.05.2021
Ett positivt Raseborg i utveckling
Ett positivt Raseborg i utveckling

    

Hej! Jag ställer upp i kommunalvalet och vill jobba för:

- Att vi skall se det positiva i Raseborg och våga lyfta fram vår stad för att få ökad synlighet, vilket skapar förutsättningar för inflyttning och nyetableringar.

- Jag vill skapa möjligheter för familjer att bo, gå i skola och jobba på orten samt stöda företag att verka och etablera sig på orten.- Vi bör anpassa vårt samhälle så att barn, ungdomar och unga familjer också hittar sin plats.

- Jag vill att vi stärker de olika stadsdelarnas och byarnas särprägel samt förbättrar infrastrukturen och kommunikationen inom och till staden.

- Vi måste göra vårt samhälle modernt och dynamiskt, som anpassar sig till människors och företags behov.

- Förvaltningen bör vara slagkraftig för att effektivt producera de tjänster invånarna och företagen behöver på ett positivt och tillmötesgående sätt.- Staden bör marknadsföras effektivt för att gynna turism och kultur, vi bör satsa på de områden som har förutsättningar att locka turister och stödja evenemang som har synlighet ytter om stadens gränser

- Vi bör skapa möjligheter och stödja idrott, speciellt motionsidrott.

    

Raseborgs slott
Raseborgs slott