ASUINALUEIDEN KESTÄVÄ SUUNNITTELU RAASEPORISSA

18.05.2021

Kaupungin tulee olla avoin ja positiivinen erilaisille ehdotuksille asuinalueiden kaavoituksiin ja kaupungin rakentamiseen liittyen. Suunnittelu tulisi tehdä yhdessä kuntalaisten kanssa ja kaupungin pitäisi kuunnella ja huomioida erilaiset näkemykset projekteista. Vastuu kaavoituksesta on kaupungilla ja suunnittelu sekä muutokset tulisi tehdä viivytyksettä.

Kaupungissa on monta kulttuurin ja ympäristön kannalta arvokasta aluetta, kuten esimerkiksi vanha kaupunki Tammisaaressa, ruukkiympäristöt, saaristo ja maaseutuyhdyskunnat. Nämä alueet tulee suojata ja säilyttää niin, että vain tarpeelliset, kestävät ja ympäristöä huomioivat muutokset toteutetaan. Näillä alueilla tulisi myös välttää uusia rakennuksia, jotka poikkeavat alueen tämänhetkisestä tyylistä sekä tarkoin arvioida esimerkiksi liikennejärjestelyjä, jotka voivat kasvattaa alueen kuormitusta.

Vaatimukset kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen lisääntyvät koko ajan, joka myös asettaa vaatimuksia kaupungin rakentamiselle. Kaupungin tulisi siksi huomioida uusia asuinalueita suunniteltaessa, että ne sijaitsevat keskustojen läheisyydessä, tai että alueella on hyvät julkiset kulkuyhteydet. Myös läheisyys sähkö-, vesi- ja viemäriverkostoihin, muut kommunikaatioyhteydet sekä toimiva jätehuolto ovat tärkeitä seikkoja jotka tulee huomioida. Meillä on monella tapaa kaunis kaupunki ja meidän tulisi kehittää sitä ymmärtämällä, miten se sopii yhteen, toimii ja pysyy sopusoinnussa olemassa olevan ympäristön ja luonnon kanssa.