AVOIMEMPI JA POSITIIVISEMPI HALLINTO

14.05.2021

Raaseporin hallinto on saatava avoimemmaksi ja positiivisemmaksi!

Kaupungin hallinnon pitää tukea ja auttaa kuntalaisia nopeasti ja sujuvasti. Myös kaupungin sisäisen yhteistyön pitää olla sujuvaa, jotta asiakkaalle voidaan tarjota hyvää palvelua. Meidän pitää pyrkiä vähentämään hallinnon byrokratiaa, varsinkin kaupungin sisällä.

Hallintoa pitää sopeuttaa kaupungin tarpeisiin ja sen kokoonpanon on oltava dynaaminen. Kun arvioidaan hallinnon kokoonpanoa, meidän on arvioitava taloudellisiä edellytyksiä ja mitä palveluja

kaupunki ylläpitää. Kaupungin hallinto on asukkaita, yrityksiä ja aluella toimijoita varten.

Kaupungin henkilökunnan on aina tiedostettava kuka heidän asiakkaansa on ja mikä heidän "tuotteensa" on.