EN ÖPPNARE OCH POSITIVARE FÖRVALTNING

14.05.2021

Raseborg behöver en öppnare och positivare förvaltning!

Raseborgs förvaltning ska stöda och hjälpa kommuninvånarna snabbt och smidigt. Det

interna samarbetet inom staden ska vara välfungerande, så att kunden får en god service. Viska sträva efter att minska byråkratin, speciellt den interna byråkratin.Raseborgs förvaltning ska alltid anpassas till stadens behov och dess sammansättning skavara dynamisk. När vi bedömer förvaltningens sammansättning bör vi beakta ekonomiskakrav och vilka tjänster staden ska erbjuda. Förvaltningen finns till för stadens invånare,företag och alla som verkar här. Alla inom förvaltningen bör veta vem är deras kunder och vilken "produkt" de producerar