EN POSITIV STAD ATT BO I

14.05.2021

Vi bör lyfta fram vår stad som en trevlig bostadsort som upprätthåller god service för dess medborgare. Konkret bör vi därmed satsa på dagvård, utbildning, fritidssysselsättning och infrastruktur.

Vi ska också jobba för att få nya arbetsplatser på orten. Förutom att stöda befintliga företag och gynna nyetablering av företag bör vi även locka distansarbetare till staden. Distansarbete är en trend i ständig tillväxt och som småstad mellan två stora städer kunde Raseborg vara ett lockande alternativ för distansarbetare som vill bo nära naturen.

En växande stad med nya arbetsplatser kräver långsiktig bostadspolitik. Därför måste vi satsa på bostadsområden och bostäder för alla samhällsklasser. Stadens roll är att planera attraktiva bostadsområden med beaktande av ekologiska värden i anslutning till centrum för att kunna erbjuda närhet till service och goda kommunikationsmöjligheter.