Ett gott företagsklimat och aktiva företag stärker staden

15.05.2021

I en fungerande stad skall företagen beaktas som en viktig del av samhället. Ett gott företagsklimat och aktiva företag stärker staden, som därmed kan erbjuda en bättre service till alla. Företagen är också med och skapar stadens offentliga bild och rykte. Utan företag på orten har staden inga utvecklingsmöjligheter.

Stadens förvaltningen finns till för stadens invånare, företag och alla som verkar här. Alla inom förvaltningen bör veta vem är deras kunder och vilken "produkt" de producerar. Staden bör föra en regelbundet dialog med företagen och dess intresseföreningar för att kunna beakta företagens behov och förbättringsförslag. Staden ska arbeta för att skapa förutsättningar för företag att verka och etablera sig genom att förbättra infrastrukturen, hänvisa markområden, främja byggandet av nya bostäder och erbjuda verksamhetsutrymmen. Staden bör arbeta smidigt med frågor som är viktiga för företagarna, exempel planläggning, byggnadslov och övriga lov.

Staden bör satsa på en välplanerad och professionellt utförd upphandlingsprocess, där personerna som ansvarar för upphandlingarna är kompetenta. Detta kräver kontinuerlig utbildning. Ifall stadens upphandlingar ska resultera i bästa möjliga kvalitet för invånarna bör också annat än pris beaktas. Därför är det viktigt att också beakta lokalkännedom, leverans, tidigare erfarenhet, underhåll samt totalkostnader. Staden ska satsa på smart upphandling!

Raseborg bör aktivt jobba för att locka företag till orten. Genom nyetableringar av företag kan vi erbjuda fler arbetsplatser och påverka inflyttningen positivt, vilket bidrar till en konkurrenskraftigare stad.

Staden bör även utnyttja sin språkliga och kulturella marknadsfördel som Svenskfinland möjliggör, och föra en aktiv marknadsföring bl.a. bland nordiska företag som vill etablera sig på den finska marknaden.

Jag ser att den största potentialen till nyetableringar finns främst inom service- och teknologibranschen. Behovet av service ökar hela tiden och en livskraftig stad bör kunna erbjuda mångsidig service. Teknologibranschen kan erbjudas en lugn och inspirerande miljö med stora möjligheter i närheten av huvudstadsregionen och Åbo. Raseborg bör därmed se sin egen potential, våga föra en aktivare och mer målinriktad kampanj bland företag!

Genom att stöda företag så att de kan växa och arbeta för nyetableringar av företag i staden kan vi erbjuda attraktiva och intressanta arbetsmöjligheter, vilket är central del av att locka till sig nya, arbetande kommuninvånare och få unga raseborgare att återvända till staden efter studier på annan ort. Det här är viktiga byggstenar till en mer konkurrens- och livskraftig stad.