Kaupungin tulee houkutella lisää yrityksiä!

14.05.2021

Raaseporin tulee aktiivisesti tehdä työtä sen eteen, että se pystyy houkuttelemaan alueelle lisää yrityksiä. Yritysten perustamisen kautta voidaan tarjota lisää työpaikkoja ja siten vaikuttaa positiivisesti muuttovirtauksiin, jolloin kaupungista tulee kilpailukykyisempi.

Kaupungin tulee työskennellä sen eteen, että yrityksille luodaan mahdollisuuksia parantamalla infrastruktuuria, osoittamalla maa-alueita, edesauttamalla asuntotuotantoa ja tarjoamalla toimitiloja. Kaupungin on myös käytettävä hyväkseen suomenruotsalaista kielellistä ja kulttuurillista markkinaetua, ja aktiivisesti markkinoida kaupunkia mm. pohjoismaisille yrityksille, jotka aikovat siirtyä Suomen markkinoille.

Näkemykseni mukaan suurin potentiaali löytyy palvelu- ja teknologiayrityksistä. Palveluiden tarve lisääntyy jatkuvasti, ja elinvoimaisen kaupungin tulisi pystyä tarjoamaan laajasti erilaisia palveluita. Teknologia-alalle voidaan tarjota rauhallinen ja inspiroiva ympäristö, joka kuitenkin sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua ja Turkua. Raaseporin tulee ymmärtää omat vahvuutensa ja uskaltaa aktiivisesti markkinoida itseään yrityksille.

Uusien yritysten perustamisella voidaan tarjota houkuttelevia ja kiinnostavia työpaikkoja, ja siten houkutella kaupungille uusia asukkaita sekä saada muualla opiskelevat raaseporilaiset nuoret palaamaan ja asettumaan kaupunkiin opiskelujen jälkeen. Nämä ovat tärkeitä rakennuspalikoita kilpailukykyiselle ja elinvoimaiselle kaupungille.