Idrott är en central byggsten i en välmående stad

14.05.2021

Raseborg ska skapa möjligheter för alla kommuninvånare att utöva idrott och röra på sig på ett mångsidigt sätt. Staden ska därför underhålla och förbättra idrottsanläggningarna och friluftsområdena i staden. Det är även vettigt att satsa på att bygga olika uteanläggningar, t.ex. utegym för att diversifiera utbudet av idrott som finns utan kostnad och tillgängligt för alla. Skolorna bör prioritera fysisk fostran och erbjuda mångsidiga och inspirerande gymnastiklektioner, för att uppmuntra och fostra stadens barn och ungdomar till att röra på sig. Raseborg har många organisationer, företag och föreningar som verkar inom idrottssektorn. Det är viktigt att staden håller en aktiv dialog och på ett positivt sätt stöder deras verksamhet. Vi bör även understöda stadens föreningar så att de kan ha kompetenta tränare och ändamålsenlig utrustning så att verksamheten kan erbjudas till alla till en skälig kostnad. Toppidrotten bör stödas då det ger synlighet till staden och inspirerar till utövning av idrott.