Meidän on kiinnitettävä huomioita lasten ja nuorten viihtyvyyteen sekä hyvinvointiin kaupungissa

14.05.2021

Alueellamme tulee olla hyvää päivähoitoa, peruskoulua ja mahdollisuuksia jatkokoulutukseen. Oppivelvollisuus pitenee elokuussa 18 ikävuoteen asti ja täten toinen aste muuttuu pakolliseksi, mikä asettaa suuria vaatimuksia koulutuksen laatuun. On tärkeää, että Raasepori pysyy kilpailukykyisenä muihin kuntiin verrattuna.

Hyvän koulutuksen lisäksi meidän on myös luotava lapsille ja nuorille mahdollisuuksia merkityksellisiin vapaa-ajan harrastuksiin. Urheiluseurat ja muut yhdistykset tekevät tärkeää työtä, ja niiden toimintaa tulee tukea kaupungin toimesta. Myös nuorisotaloilla on tärkeä tehtävä, ja niiden aukioloaikojen tulisi olla laajempia, koska kaupungissa on vähän tiloja missä nuoriso voi tavata, viihtyä ja harrastaa. Kaupungin pitäisi siis huolehtia siitä, että alueelta löytyy riittävästi toimitiloja, sekä aktiivisesti tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Kaupungin tulisi ylläpitää aktiivista vuoropuhelua sekä nuorison että niiden toimijoiden kanssa, jotka tekevät yhteistyötä nuorison kanssa. Meidän on oltava valppaina siitä, miten nuoret voivat ja nopeasti antaa tukea ja voimavaroja tilanteen niin vaatiessa. Yhteiskunnan vaatimukset sekä nykypäivän kova ja kilpailukeskeinen ilmapiiri luovat nuorisolle riskejä, kuten huume- ja muu ongelmakäyttö, ja meidän on siten nopeasti annettava apua sitä tarvitseville.

Kaupunkiin tulee myös opiskelijoita muilta paikkakunnilta. Siksi kaupungin pitää yhdessä oppilaitosten kanssa turvata, että opiskelijoille tarjotaan ajankohtaisia ja laadukkaita opintokokonaisuuksia. Meidän on myös tarjottava opiskelijoille mielekkäitä vapaa-ajan harrastuksia, jotta he viihtyisivät kaupungissamme ja ehkä opiskeluiden päätyttyä asettuisivat asumaan kaupunkiin.

Tukemalla nuorisoa luodaan myös edellytyksiä siihen, että perheet ja yritykset pysyvät kaupungissa. Aktiivinen nuoriso on tulevaisuuden resurssi.