POSITIIVINEN KAUPUNKI ASUA

14.05.2021

Meidän on tuotava kaupunkimme esiin mukavana asuinpaikkana, joka ylläpitää hyviä palveluja asukkailleen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että meidän on panostettava päivähoitoon, koulutukseen, vapaa-ajan harrastuksiin ja infrastruktuuriin.

Meidän täytyy myös edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä alueelle. Paitsi tukemalla jo olemassa olevia yrityksiä ja edesauttamalla yritysten perustamista, myös etätyöntekijät tulisi houkutella kaupunkiin. Etätyö on jatkuvasti kasvava trendi, ja Raasepori pienkaupunkina kahden ison kaupungin välillä voisi olla houkutteleva vaihtoehto luontoa ja sen läheisyyttä arvostavalle etätyöskentelijälle.

Kasvava kaupunki uusine työpaikkoineen vaatii pitkäjänteistä asuntopolitiikka. Siksi meidän on panostettava asuinalueihin ja asuntoihin kaikille yhteiskuntaluokille. Kaupungin osuus on suunnitella ekologiset arvot huomioon ottaen puoleensavetäviä asuinalueita keskustan läheisyyteen, jossa palvelut ovat lähellä ja josta voidaan tarjota hyviä kulkuyhteyksiä.