RAASEPORIN TULEE OLLA KAUPUNKI JOSSA VIIHDYMME

14.05.2021

Positiivinen kaupunki tarjoaa monipuolisia palveluja kuntalaisille. Kaupungin pitää osittain itse tuottaa palveluja, mutta myös auttaa ja tehdä yhteistyötä muiden palvelutuottajien kanssa, kuten yhteisöjen ja yritysten. Kaupungin täytyy säännöllisesti arvioida kuntalaisten ja yritysten tarpeita ja ylläpitää avointa keskustelua eri osapuolten kanssa. Kaupungin päätösvallan tulee kuulostella tarkasti eri esitettyjä toivomuksia.

On tärkeää, että Raasepori pystyy tarjoamaan laadukkaita peruspalveluja, kuten päivähoitoa, koulutusta, terveyden- ja sairaanhoitopalveluja sekä laadukkaan infrastruktuurin. Myös kulttuurin ja liikunnan laaja tarjonta on keskeinen hyvinvoivassa kaupungissa. Haluan panostaa toimintoihin, jotka saavat kuntalaiset voimaan hyvin ja pysymään terveinä. Laaja kulttuuri- ja liikuntatarjonta antaa lisäarvoa elämään ja edistää kuluttajansa hyvinvointia. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä säästöihin sosiaali- ja sairaanhoitokuluissa.

Kulttuuri tekee kaupungistamme elinvoimaisemman ja houkuttelee myös vierailijoita. Haluan siksi tukea toimivaa yhdistystoimintaa, kirjastoja, musiikkiopistoja ja taidekouluja. Kaupungin täytyy myös aktiivisesti markkinoida ja tehdä yhteistyötä eri museoiden ja kulttuurisesti arvokkaiden alueiden kanssa.

Kaupungissa täytyy olla kaikenikäisille hyvät mahdollisuudet liikkua ja urheilla. Meidän on huolehdittava siitä, että alueelta löytyy leikkipuistoja, skeittiparkkeja, ulkoilureittejä ja muita liikuntamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi ulkokuntosaleja, urheilukenttiä ja kuntoportaita. Meidän on myös huolehdittava siitä, että kunnassa on riittävästi urheiluhalleja, kuntosaleja ja tiloja, jotta kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja harjoittaa lajiansa.