RASEBORG SKA VARA EN STAD DÄR VI TRIVS

14.05.2021

En positiv stad bör erbjuda mångsidig service för sina kommuninvånare. Staden bör delvis själv producera tjänster men också stöda och samarbeta med organisationer och företag som producerar dem. Staden bör kontinuerligt evaluera kommuninvånarnas och företagens behov samt föra en öppen dialog mellan de olika parterna. Stadens beslutsfattande bör vara mera lyhört för de önskemål som framförs.

Det är viktigt att Raseborg kan erbjuda kvalitativa bastjänster så som dagvård, utbildning, hälso- och sjukvård och god infrastruktur. Även ett brett utbud av kultur och idrott är en central del av en välmående stad. Jag vill satsa på verksamhet som får kommuninvånarna att må bra och hållas friska. Ett mångsidigt utbud av kultur- och idrottsverksamhet ger invånarna mervärde i livet och får mänskan att må bra. Det här leder också på sikt till inbesparingar inom social- och hälsovården.

Kultur gör vår stad livskraftig och lockar också till sig besökare. Därför vill jag stöda ett aktivt föreningsliv, bibliotek, musikinstitut och konstskolor. Staden bör även aktivt samarbeta med och marknadsföra de olika museer och kulturellt värdefulla platser vi har.

I staden ska det finnas goda möjligheter för mänskor i alla åldrar att röra på sig och motionera. Vi bör se till att det finns lekparker, skateparker, friluftsleder och andra motionsmöjligheter, som till exempel utegym, idrottsplaner och konditionstrappor. Vi bör också se till att det finns tillräckligt med idrottshallar, gym och utrymmen så att alla kan få möjlighet att träna och utöva sin gren.