Staden behöver locka fler företag!

14.05.2021

Raseborg bör aktivt jobba för att locka företag till orten. Genom nyetableringar av företag kan vi erbjuda fler arbetsplatser och påverka inflyttningen positivt, vilket bidrar till en konkurrenskraftigare stad.

Staden ska arbeta för att skapa förutsättningar för företag att etablera sig genom att förbättra infrastrukturen, hänvisa markområden, främja byggandet av nya bostäder och erbjuda verksamhetsutrymmen. Staden bör även utnyttja sin språkliga och kulturella marknadsfördel som Svenskfinland möjliggör, och föra en aktiv marknadsföring bl.a. bland nordiska företag som vill etablera sig på den finska marknaden.

Jag ser att den största potentialen till nyetableringar finns främst inom service- och teknologibranschen. Behovet av service ökar hela tiden och en livskraftig stad bör kunna erbjuda mångsidig service. Teknologibranschen kan erbjudas en lugn och inspirerande miljö med stora möjligheter i närheten av huvudstadsregionen och Åbo. Raseborg bör därmed se sin egen potential, våga föra en aktivare och mer målinriktad kampanj bland företag!

Genom nyetableringar av företag i staden kan vi erbjuda attraktiva och intressanta arbetsmöjligheter, vilket är central del av att locka till sig nya, arbetande kommuninvånare och få unga raseborgare att återvända till staden efter studier på annan ort. Det här är viktiga byggstenar till en mer konkurrens- och livskraftig stad.