Positiivinen Raasepori Kehityksessä

14.05.2021

Positiivinen Raasepori kehityksessä

Asetun ehdolle kunnallisvaaleissa ja haluan ajaa seuraavia asioita:

- Jotta näkisimme Raaseporin positiiviset puolet ja uskaltaisimme tuoda kaupunkiamme esille ja saisimme positiivista näkyvyyttä. Tämä luo edellytyksiä positiiviselle muuttoliikenteelle ja uusien yrityksien perustamselle

- Haluan luoda mahdollisuuksia perheiden asumiseen, koulunkäyntiin ja työskentelyyn alueella sekä tukea yrityksien mahdollisuutta vaikuttaa ja vakiintua alueella.

- Meidän tulisi sopeuttaa yhdyskuntaamme siten, että lapset, nuoret ja nuoret perheet löytävät myös oman paikkansa.

- Haluan että vahvistamme eri kaupunginosien ja kylien yksilöllisyyttä sekä parannamme infrastruktuuria ja kommunikaatiota kaupungin sisällä sekä sitä kohti.

- Meidän tulee tehdä yhdyskunnastamme moderni ja dynaaminen, joka sopeutuu asukkaiden sekä yritysten tarpeisiin.

- Kaupunginhallituksen tulisi olla voimakas, jotta se voisi tuottaa niitä palveluja asukkaat ja yritykset tarvitsevat sekä tehokkaasti että positiivisella ja avoimella tavalla

- Kaupunkia tulisi markkinoida tehokkaasti jotta se hyödyttäisi turismia ja kulttuuria, meidän tulisi panostaa alueisiin joilla on edellytyksiä houkutella turisteja ja tukea tapahtumia jotka saavat näkyvyyttä myös kaupungin rajojen ulkopuolella.

- Meidän tulisi luoda mahdollisuuksia ja tukea urheilua, erityisesti kuntoliikunta

Raaseporin linna
Raaseporin linna