Toimiva yritysilmapiiri ja aktiivisia yrityksiä vahvistaa kaupinkia

15.05.2021

Toimivassa kaupungissa yritykset ovat tärkeätä osa yhteiskunta. Toimiva yritysilmapiiri ja aktiivisia yrityksiä vahvistaa kaupinkia joka siten voi tarjota parempaa palvelua kaikille. Yritykset ovat myös mukana luomassa kaupungin julkista kuvaa ja imagoa. Kaupunki ei voi kehittyä ilman paikallisia yrityksiä.

Kaupungin hallinto on asukkaita, yrityksiä ja aluella toimijoita varten. Kaupungin henkilökunnan on aina tiedostettava kuka heidän asiakkaansa on ja mikä heidän "tuotteensa" on. Kaupunki tulee jatkuvasti pitää keskusteluyhteys yrityksiin ja yritysyhdistyksiin jotta voidaan huomioida heidän tarpeet ja parannusehdotukset. Kaupungin tulee työskennellä sen eteen, että yrityksille luodaan mahdollisuuksia parantamalla infrastruktuuria, osoittamalla maa-alueita, edesauttamalla asuntotuotantoa ja tarjoamalla toimitiloja. Kaupunki täytyy toimia sujuvasti yrityksille tärkeissä asioissa kuten maa kaavoitus, rakennusluvat ja muut luvat.

Henkilökunta joka vastaa hankinnoista tulisi olla ammattitaitoisia jotta kaupunki voi tehdä hyvin suunniteltuja ja ammattimaisia. Tämä vaatii säännöllistä koulutusta. Mikäli halutaan että hankinnat vastaavat asukkaiden vaatimukset on myös huoimioitava muut seikat kun hinta. Siksi on tärkeätä että huomioidaan myös paikallistuntemus, toimitusajat, aikaisemmat kokemukset, ylläpito sekä kokonaiskulut. Kaupunki tulisi sijoittaa järkevään hankintaan!

Raaseporin tulee aktiivisesti tehdä työtä sen eteen, että se pystyy houkuttelemaan alueelle lisää yrityksiä. Yritysten perustamisen kautta voidaan tarjota lisää työpaikkoja ja siten vaikuttaa positiivisesti muuttovirtauksiin, jolloin kaupungista tulee kilpailukykyisempi.

Kaupungin on myös käytettävä hyväkseen suomenruotsalaista kielellistä ja kulttuurillista markkinaetua, ja aktiivisesti markkinoida kaupunkia mm. pohjoismaisille yrityksille, jotka aikovat siirtyä Suomen markkinoille.Näkemykseni mukaan suurin potentiaali löytyy palvelu- ja teknologiayrityksistä. Palveluiden tarve lisääntyy jatkuvasti, ja elinvoimaisen kaupungin tulisi pystyä tarjoamaan laajasti erilaisia palveluita. Teknologia-alalle voidaan tarjota rauhallinen ja inspiroiva ympäristö, joka kuitenkin sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua ja Turkua. Raaseporin tulee ymmärtää omat vahvuutensa ja uskaltaa aktiivisesti markkinoida itseään yrityksille.

Uusien yritysten perustamisella voidaan tarjota houkuttelevia ja kiinnostavia työpaikkoja, ja siten houkutella kaupungille uusia asukkaita sekä saada muualla opiskelevat raaseporilaiset nuoret palaamaan ja asettumaan kaupunkiin opiskelujen jälkeen. Nämä ovat tärkeitä rakennuspalikoita kilpailukykyiselle ja elinvoimaiselle kaupungille.