Vi bör satsa på barn och ungas trivsel och välmående i staden 

14.05.2021

Vi bör ha god dagvård, grundskola och möjlighet till vidare utbildning på orten. Att läroplikten förlängs i augusti till 18 år och därmed att det andra stadiet blir obligatoriskt, lägger stora krav på kvaliteten av utbildningen. Det är viktigt att Raseborg kan hävda sig i konkurrensen mellan andra orter.

Förutom att utbildningen bör vara god bör vi även se till att det finns möjligheter till meningsfulla fritidssysselsättningar för barn- och unga. Idrottsklubbar och andra föreningar gör ett viktigt jobb och deras verksamhet bör stödas kommunalt. Även ungdomsgårdarna har en viktig funktion i vår kommun och dessa borde ha generösare öppethållnings tider, eftersom det finns få utrymmen där ungdomar kan träffas, umgås och utöva sina intressen. Staden borde därmed se till att det finns tillräckligt med utrymmen och aktivt stöda barns- och ungas hobbyverksamhet.

Staden bör även upprätthålla en aktiv dialog med ungdomar och organisationer som jobbar med ungdomarna. Vi bör vara uppmärksamma på hur våra ungdomar mår och vara snabba med att lägga in stöd och resurser när det behövs. Samhällets krav samt dagens hårda och konkurrensbetonade miljö medför risker för ungdomar som t.ex. drog- och andra missbruk och vi bör snabbt kunna erbjuda hjälp till dem som behöver den.

Till staden kommer också en del studerande från andra orter. Staden bör tillsammans med läroinrättningarna värna för att det erbjuds relevanta utbildningar med hög standard. Vi bör även kunna erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar till dessa studerande så att de trivs i vår stad och ser staden som en potentiell boningsort efter utexaminering.

Det är viktigt att satsa på ungdomarna för det skapar också förutsättningar att familjer och företag stannar på orten. Genom att aktivera ungdomarna skapar vi också en resurs för framtiden.